Infocentrum Medzinárodného klubu SR so sídlom v Piešťanoch sa venuje problematike spoločenskej etikety, štátneho a diplomatického protokolu, obchodnej diplomacie, manažérskej etikety, imidžu, sebaovládania, pozitívneho myslenia, boja proti stresu, časového manažmentu, komunikácie, rétoriky, prezentácií, rokovaní, konferencií, korešpondencie, stolovania, obliekania, spoločenských zvyklostí v iných krajinách, životného štýlu manažéra a pod.

Vedúcim Infocentra MK SR je zakladateľ Medzinárodného klubu SR a predseda MK SR v rokoch 1993 – 2011 Ing. Rudolf Hromádka, ktorý je aj autorom či editorom väčšiny materiálov ponúkaných klubom. Má prax a skúsenosti z 25-ročného pôsobenia v diplomatických službách a zahraničnom obchode. Po revolúcii sa v čs. diplomacii podielal na protokolárnom zabezpečení návštev hláv štátov, premiérov a ministrov zahraničných vecí / Mitterand, Bush st., Thatcherová, Baker, Clark, atď./, ktorí boli hosťami prezidenta V. Havla a ministra zahraničných vecí J. Dienstbiera. Bol tiež šéfom protokolu svetového kongresu manažérov v roku 1992 v Prahe. Pracoval 11 rokov v USA a Kanade. Túto preblematiku prednášal na desiatkach seminárov.

Etikete a protokolu boli v rokoch 1993 – 2015 venované celoslovenské stretnutia členov Medzinárodného klubu SR v Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi, Lučenci, Liptovskom Jáne a Banskej Štiavnici. Na prvých štyroch z týchto akcií klubu bola aj módna prehliadka správneho oblečenia mužov a žien pre rôzne spoločenské príležitosti, na jednej z nich aj ukážka správneho stolovania pri bankete, slávnostnej večeri, pracovnom obede, čaji o piatej a pracovných raňajkách. Medzinárodný klub SR zorganizoval aj vyše 40 celoslovenských a regionálnych seminárov o spoločenskej etikete a protokole pre nečlenov klubu.

Infocentrum MK SR v súčasnosti ponúka príručky na CD-R, resp. zaslané mailom s názvami „SPOLOČENSKÁ ETIKETA, STOLOVANIE A OBLEČENIE“, „MANAŽÉRSKA ETIKETA, IMIDŽ A RÉTORIKA“, „DIPLOMATICKÁ PRAX A PROTOKOL“, „SPOLOČENSKÉ MINIMUM“, „PROTOKOLÁRNE MINIMUM“ A „RÉTORICKÉ MINIMUM“, ako aj účasť v korešpondenčnom kurze „ETIKETA  A PROTOKOL“. Informácie o nich sú v ďaľších častiach tejto internetovej stránky.

Infocentrum MK SR poskytuje aj informácie o celkovej činnosti Medzinárodného klubu SR, možnostiach členstva v klube, programe jeho činnosti, najbližších akciách, atď. a pomáha tak ústrediu klubu so sídlom v Bratislave.

Adresa Infocentra MK SR a ďaľšie kontaktné údaje sú na tejto internetovej stránke v časti Kontakt.

 

Toto je len demo na testovacie účely, žiadna objednávka nebude realizovaná až do ostrého spustenia eshopu. Zrušiť

sk_SK
sk_SK